Bạn đã gọi điện thoại về cho mẹ chưa?

  1. Phong cách sống

callmomchallenge

Từ khóa: 

phong cách sống

Nói thật chứ một đứa con như mình đi học xa nhưng rất khi gọi về cho mẹ . Chỉ lúc nào mẹ gọi thì mới nghhe máy . Đôi lúc nghĩ mình là đứa vô tam quá . Nhưng đôi khi cầm điệnn thoại lên gọi rồi lại thôi .

Chưa bao giờ nói được câu con yêu mẹ .

Trả lời

Nói thật chứ một đứa con như mình đi học xa nhưng rất khi gọi về cho mẹ . Chỉ lúc nào mẹ gọi thì mới nghhe máy . Đôi lúc nghĩ mình là đứa vô tam quá . Nhưng đôi khi cầm điệnn thoại lên gọi rồi lại thôi .

Chưa bao giờ nói được câu con yêu mẹ .