1. Kỹ năng mềm

Bạn chọn đi theo lối cũ nhưng an toàn hay liều lĩnh đi theo những ý tưởng mới?

Từ khóa: sang_tao, y_tuong_moi, kỹ năng mềm
Mình không chắc cậu ạ. Đặt trong tình huống cụ thể thì mình sẽ tìm ra hướng đi cho mình. Những lúc tài chính bị bó hẹp, cuộc sống đang không được ổn đỉnh thì mình chọn an toàn. Khi an toàn rồi, tài chính đủ để coay sở cho những trường hợp xấu, nhận thấy lối đi cũ không còn kích thích với bản thân mình nữa thì mình chọn khám phá, đánh liều đi theo những ý tưởng mới^^

Trả lời

Mình không chắc cậu ạ. Đặt trong tình huống cụ thể thì mình sẽ tìm ra hướng đi cho mình. Những lúc tài chính bị bó hẹp, cuộc sống đang không được ổn đỉnh thì mình chọn an toàn. Khi an toàn rồi, tài chính đủ để coay sở cho những trường hợp xấu, nhận thấy lối đi cũ không còn kích thích với bản thân mình nữa thì mình chọn khám phá, đánh liều đi theo những ý tưởng mới^^