1. Tâm sự cuộc sống
  2. Phong cách sống

Bạn muốn thay đổi gì ở bản thân của hiện tại?

Bạn có hài lòng với những gì mình đang có, với bản thân mình hiện tại trên mọi phương diện: ngoại hình, tính cách, trí tuệ. Rất muốn lắng nghe chia sẻ của mọi người^^

Từ khóa: thay_doi_ban_than, tâm sự cuộc sống, phong cách sống
tự tin hơn

Trả lời

tự tin hơn

Mình hài lòng với ngoại hình hiện tại dù không phải đẹp, mình hài lòng với đạo đức của bản thân. Mình mong muốn bản thân mình học hỏi được nhiều và phát triển hơn nữa. Có lẽ đó cũng là mong muốn của nhiều người khác