Bạn có biết? (3): Quốc kỳ Hoa Kỳ xưa và nay

  1. Lịch sử

https://cdn.noron.vn/2021/12/09/65581012611970326-1639015456_1024.jpg

Nguồn: tự làm

https://cdn.noron.vn/2021/12/12/4506318815684970-1639279923.png
Từ khóa: 

quốc kỳ

,

hoa kỳ

,

mỹ

,

xưa và nay

,

lịch sử

Màu vàng với 3 gạch đại diện cho 3 tiểu bang ở vùng hạn hán đâu nhỉ =)))))

Trả lời

Màu vàng với 3 gạch đại diện cho 3 tiểu bang ở vùng hạn hán đâu nhỉ =)))))

Ngồi vẽ quốc kì đếm sao lòi con mắt =)))))