Bạn có biết ai là người Việt đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

hoa kỳ

,

người việt

,

lịch sử

Ông là Trần Trọng Khiêm quê Phú Thọ

Trả lời

Ông là Trần Trọng Khiêm quê Phú Thọ

Bùi Viện
Trần trọng kiêm