1. Ẩm thực

Nghệ An có đặc sản gì?

Món ăn

Từ khóa: món ăn, nghệ an, ẩm thực
Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, cam Vinh,....

Trả lời

Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, cam Vinh,....
Cháo lươn
Rượu Ngji Lộc