Nghệ An có đặc sản gì?

  1. Ẩm thực

Món ăn

Từ khóa: 

món ăn

,

nghệ an

,

ẩm thực

Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, cam Vinh,....
Trả lời
Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, cam Vinh,....
Cháo lươn
Rượu Ngji Lộc