1. Kiến thức chung

Bạn có biết tỉnh thành nào tiếp giáp biển Tây ko ???

Từ khóa: Kiến thức chung

Ý bạn biển Tây là vùng biển Tây Nam Bộ (vịnh Thái Lan) nếu vậy thì câu trả lời của mình là tỉnh Cà Mau và Kiên Giang nhé.

Trả lời

Ý bạn biển Tây là vùng biển Tây Nam Bộ (vịnh Thái Lan) nếu vậy thì câu trả lời của mình là tỉnh Cà Mau và Kiên Giang nhé.