Bạn có chọn mua điện thoại vì điện thoại đó chụp ảnh đẹp bao giờ không?

  1. Công nghệ

Từ khóa: 

công nghệ

Mình thích chụp hình nên việc mua điện thoại yếu tố chụp đẹp, bắt khoảnh khắc nhanh là mình thích nhất. Nếu chiếc điện thoại nhiều tính năng hay ho nhưng chụp không đẹp mình sẽ không mua.
Trả lời
Mình thích chụp hình nên việc mua điện thoại yếu tố chụp đẹp, bắt khoảnh khắc nhanh là mình thích nhất. Nếu chiếc điện thoại nhiều tính năng hay ho nhưng chụp không đẹp mình sẽ không mua.
Thực ra là chụp ảnh đẹp chỉ là một yếu tố nhỏ khiến mình quyết định mua hay không bạn ạ. Mình điều kiện không coá nên chủ yếu mua đt đáp úeng đủ yêu cầu cơ bản để phục vụ cho việc học, làm, giải trí là ok😅