Bạn có mua những quyển sách phiên bản đặc biệt giới hạn, giá lên đến vài triệu không, tại sao?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình không, vì mình không có sở thích sưu tầm sách và thú chơi sách. Với mình đọc được một cuốn sách có nội dung khiến mình tâm đắc là đủ rồi :)

Trả lời

Mình không, vì mình không có sở thích sưu tầm sách và thú chơi sách. Với mình đọc được một cuốn sách có nội dung khiến mình tâm đắc là đủ rồi :)