Sự tiến hóa của loài người Theo Thời Gian.

  1. Lịch sử

  2. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783898-1627703567.jpg

=>

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783899-1627703590.jpg

=>

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783900-1627703615.jpg

=>

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783906-1627703868.jpg

=>

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783901-1627703634.jpg

Hahaha không còn chỗ nào để che luôn:))) càng tiến hóa bao nhiêu thì bị nổi sợ kiểm soát chi phối bấy nhiêu haizzz sợ nắng sợ mưa sợ gió sợ bệnh....

Từ khóa: 

lịch sử

,

tâm sự cuộc sống

Đang ở Hà Nội và hoang mang quá trời luôn đây

Trả lời

Đang ở Hà Nội và hoang mang quá trời luôn đây