[Chữ A màu đỏ] Việc Hester Prynne vứt chữ A màu đỏ đi, đã phải nhặt lại cài lên ngực trước sự đòi hỏi của bé Pearl và câu nói của Dimmesdale có ý nghĩa gì?

  1. Sách

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

sách

,

tâm lý học

Mình không biết nó ý nghĩa gì luôn ó

Trả lời

Mình không biết nó ý nghĩa gì luôn ó