Cảm giác của bạn khi ở tuổi dậy thì, lần đầu bạn thấy bộ phận sinh dục của bạn mọc lông?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

sức khoẻ tình dục

,

phụ khoa

,

nam khoa

,

tình dục

Không cảm xúc.

Trả lời

Không cảm xúc.