Cảm giác của bạn khi ở tuổi dậy thì, lần đầu bạn thấy bộ phận sinh dục của bạn mọc lông?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Không cảm xúc.

Trả lời

Không cảm xúc.