Bạn thích trang giấy của sách màu vàng hay màu trắng?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Màu vàng. Vì giấy vàng đỡ hại mắt hơn giấy trắng và mình thích nét vintage hoài cổ của giấy vàng 🥰

Trả lời

Màu vàng. Vì giấy vàng đỡ hại mắt hơn giấy trắng và mình thích nét vintage hoài cổ của giấy vàng 🥰