Rồi rốt cuộc, vô tù có khiến người ta tốt lên?

  1. Luật pháp

Từ khóa: 

luật pháp

Theo mình nghĩ là tùy nhận thức và ý chí của mỗi người. Có người họ chẳng còn gì để mất nữa rồi, gia đình, vợ con, tài sản, danh dự chẳng còn gì, họ thà gắn bó cả cuộc đời sau song sắt còn hơn là được tự do. Nhưng cũng có nhiều người ra tù vẫn ngựa quen đường cũ, thậm chí còn phạm tội nặng hơn. Cũng có những người họ cải tạo tốt, còn được nhà nước ân xá giảm án, rút ngắn thời gian được hòa nhập với cộng đồng, thậm chí còn tạo ra được những đóng góp tích cực cho xã hội.

Trả lời

Theo mình nghĩ là tùy nhận thức và ý chí của mỗi người. Có người họ chẳng còn gì để mất nữa rồi, gia đình, vợ con, tài sản, danh dự chẳng còn gì, họ thà gắn bó cả cuộc đời sau song sắt còn hơn là được tự do. Nhưng cũng có nhiều người ra tù vẫn ngựa quen đường cũ, thậm chí còn phạm tội nặng hơn. Cũng có những người họ cải tạo tốt, còn được nhà nước ân xá giảm án, rút ngắn thời gian được hòa nhập với cộng đồng, thậm chí còn tạo ra được những đóng góp tích cực cho xã hội.