Bạn so sánh mình giống với con vật gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Phương hoàng lửa... Chết rồi lại tái sinh trong đóng cho tàn.. hoặc con sâu chịu đau đớn rồi chết đi lột xác thành 1 chú bướm xinh đẹp hơn hahahha cũng giống như con rắn càng trưởng thành thì lột da lột xác để có bộ da mới phù hợp với hiện tại.....

Trả lời

Phương hoàng lửa... Chết rồi lại tái sinh trong đóng cho tàn.. hoặc con sâu chịu đau đớn rồi chết đi lột xác thành 1 chú bướm xinh đẹp hơn hahahha cũng giống như con rắn càng trưởng thành thì lột da lột xác để có bộ da mới phù hợp với hiện tại.....