Hạnh phúc trước rồi mới yêu

  1. Dấn thân show

Đôi khi bạn không cần một người yêu, bạn chỉ muốn có ai đó để chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc.

Đôi khi bạn không cần một người yêu, bạn chỉ cần được thoả mãn cơn thèm thuồng về sinh lý.

Đôi khi bạn không cần một người yêu, bạn chỉ cần một lẽ sống.

Từ khóa: 

dấn thân show