Bạn có nghĩ việc cập nhật tin tức thời sự là quan trọng không?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Mình nghĩ rất là quan trọng. Chứ có nhiều người không bao giờ cập nhật nên không biết dịch bệnh Covid kinh khủng như thế nào nên vẫn vô ý thức.

Trả lời

Mình nghĩ rất là quan trọng. Chứ có nhiều người không bao giờ cập nhật nên không biết dịch bệnh Covid kinh khủng như thế nào nên vẫn vô ý thức.