1. Lịch sử

Bạn có những hiểu biết gì về nhân vật dưới đây ?


Từ khóa: lịch sử

C.Mác lý tưởng đã soi đường cho chúng ta đi

Trả lời

C.Mác lý tưởng đã soi đường cho chúng ta đi

Cha đẻ của CN Cộng Sản, và tớ là 1 bò Đỏ. Nói vậy đủ hiểu rồi chứ ???

Đã có một bài viết về Karl Marx tại đây, bạn có thể tham khảo nhé:Những điều thú vị ít ai biết về Karl Marx?