Bạn có sợ trượt tốt nghiệp không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Không, vì chỉ cần cố gắng 1 tí sẽ vượt qua tất cả thôi
Trả lời
Không, vì chỉ cần cố gắng 1 tí sẽ vượt qua tất cả thôi

mình sợ k tốt nghiệp đại học đc =))