Bạn có tin Cô Dâu 8 tuổi sẽ comeback phần 2?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

hả? cái cô 8 tuổi đó hơn hai ngàn tập rồi ra nữa mà vẫn 8 tuổi à? chịu nền điện ảnh Bollywood thật :V

Trả lời

hả? cái cô 8 tuổi đó hơn hai ngàn tập rồi ra nữa mà vẫn 8 tuổi à? chịu nền điện ảnh Bollywood thật :V

Phim được xác nhận là đã có phần 2 mà bạn dự kiến hơn 2000 tập. Dài hơn phần 1 luôn

Ông đạo diễn đã đặt tên nhân vật là Ăn-năn-đi, ý bảo ai lỡ xem thì ăn năn đi, đừng xem nữa, ko mai mốt lại thành Gan-gà.