1. Giới tính

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh?

Bạn đã gặp crush lần đầu tiên khi nào? Bạn có bị hấp dẫn ngay từ lần đầu không?
Từ khóa: tình yêu, giới tính
Lúc đầu cũng k tin lắm, nhưng giờ thì tin là thực. Thiệt sự gây thương nhớ ghê gớm 

Trả lời

Lúc đầu cũng k tin lắm, nhưng giờ thì tin là thực. Thiệt sự gây thương nhớ ghê gớm