Bạn có vì sợ làm phật lòng người khác mà hi sinh lợi ích bản thân không?

Từ khóa: Tâm lý học
Chào bạn. Câu hỏi của bạn rất hay. Chúng ta có vì sợ phật lòng người khác mà hy sinh bản thân không.
Ở đây mình có hiểu là sự cả nể. Đó là một tính của người Việt ta, là văn hoá làng xóm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tại các vùng quê. Người ta nhờ mà không giúp thì sẽ nói là kiêu, là hạch sách. Tuy nhiên, điều này đôi khi khiến ta phải quên lợi ích của bản thân.
Theo như bạn đặt câu hỏi thì dường như bạn đang trải qua điều đó và chính bạn cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai. 

Trả lời

Chào bạn. Câu hỏi của bạn rất hay. Chúng ta có vì sợ phật lòng người khác mà hy sinh bản thân không.
Ở đây mình có hiểu là sự cả nể. Đó là một tính của người Việt ta, là văn hoá làng xóm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tại các vùng quê. Người ta nhờ mà không giúp thì sẽ nói là kiêu, là hạch sách. Tuy nhiên, điều này đôi khi khiến ta phải quên lợi ích của bản thân.
Theo như bạn đặt câu hỏi thì dường như bạn đang trải qua điều đó và chính bạn cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai. 

Trước đây thì có vì từ bé mình được dạy dỗ hiểu chuyện, không làm phật lòng người khác nên mình hay sợ hành động của mình tổn hại người khác. Lớn lên mình biết yêu bản thân hơn, biết cách nói từ chối, không vì sợ người khác mà làm tổn thương mình nữa.