Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống xấu hổ nào khi ở bên cạnh người mình thích chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Ví dụ như răng dính rau, quên đem ví, nói nhầm từ nhạy cảm,...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Ờ hồi mình mới quen với 1 bé, gặp mặt lần đầu là hợp 1 nhóm lớn, mặc dù đã đc xem ảnh bên fb, ngâm cứu kỹ càng rồi. Nhưng lại nhận nhầm thành người khác. Quê 2 cục luôn :D. Cũng nhờ vậy mà có ấn tượng ban đầu, nhưng rất tiếc, rồi thì ấn tượng ban đầu cũng ko đủ :(

Trả lời

Ờ hồi mình mới quen với 1 bé, gặp mặt lần đầu là hợp 1 nhóm lớn, mặc dù đã đc xem ảnh bên fb, ngâm cứu kỹ càng rồi. Nhưng lại nhận nhầm thành người khác. Quê 2 cục luôn :D. Cũng nhờ vậy mà có ấn tượng ban đầu, nhưng rất tiếc, rồi thì ấn tượng ban đầu cũng ko đủ :(