Cuốn sách chán nhất, vô bổ nhất bạn từng đọc là gì?

  1. Sách

Với mình là cuốn Đắc nhân tâm :))

Từ khóa: 

sách

,

sách

Ôi giời ơi, báng bổ, báng bổ. Cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 21 mà bạn gọi là vô bổ ư!!!
Trả lời
Ôi giời ơi, báng bổ, báng bổ. Cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 21 mà bạn gọi là vô bổ ư!!!