Bạn đã bao giờ "vung tiền qua cửa sổ chưa"?

Từ khóa: vung tiền qua cửa sổ, Phong cách sống

Chưa! Vì phòng tôi không có cửa sổ.

Trả lời

Chưa! Vì phòng tôi không có cửa sổ.

Không có mụn nhưng vì không đọc kĩ, mua nhầm kem dưỡng thành kem mụn, gần 1 củ =)))) Gần nửa tháng lương, và về không dùng đến, 1 năm rồi chắc dùng dc 2 lần mỗi lần 1 chấm nhỏ huhu tiếc của

Vung rất nhiều và sau đó hối hận 🥲