Bạn đã từng thấy những quán ăn lề đường nào có biển hiệu thú vị hoặc hài hước đến nỗi bạn muốn vào ăn luôn không?

  1. Marketing

https://cdn.noron.vn/2022/06/19/334492028415557966-1655637037.jpg
Từ khóa: 

bien_quang_cao

,

quan_an_ven_duong

,

marketing

Hài hước muốn vào ăn luôn thì ko có. Nhưng có cái biển khá đặc biệt (hơi mất vệ sinh, và ko có hình). Trc ở mình có quán tên A Rồi. Biển hiệu lại ghi "A! Rồi" kiểu như ngạc nhiên hoặc đặc biệt. Nhưng mình lại hay nói bọn bạn "Biển vậy cũng để. Quán ăn mà A, "ị" rồi thì ai mà ăn". Do cái dấu chấm thang (!) là chữ Ị chứ gì nữa. (Mất vệ sinh là vậy chứ quán sạch đẹp, ngon bổ rẻ nhá 😂😂). Giờ quán đổi lại ghi "A Rồi" luôn, ko biết có phải nghe ng ta kháo vậy ko nữa 🤣🤣

Trả lời

Hài hước muốn vào ăn luôn thì ko có. Nhưng có cái biển khá đặc biệt (hơi mất vệ sinh, và ko có hình). Trc ở mình có quán tên A Rồi. Biển hiệu lại ghi "A! Rồi" kiểu như ngạc nhiên hoặc đặc biệt. Nhưng mình lại hay nói bọn bạn "Biển vậy cũng để. Quán ăn mà A, "ị" rồi thì ai mà ăn". Do cái dấu chấm thang (!) là chữ Ị chứ gì nữa. (Mất vệ sinh là vậy chứ quán sạch đẹp, ngon bổ rẻ nhá 😂😂). Giờ quán đổi lại ghi "A Rồi" luôn, ko biết có phải nghe ng ta kháo vậy ko nữa 🤣🤣