Bạn đã xem bao nhiêu bộ phim đoạt giải Oscar, các phim nào?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Nhiều lắm. Sương sương list phim đã xem trong note của mình The Lord of the Rings: The Return of the King, Forrest Gump, Titanic, Parasite, Spirited Away , La La Land, Life Of Pi, Inception, Avatar, The Lion King, Better Days, Call Me by Your Name, Coco, Slumdog Millionaire, Brokeback Mountain, The Silence of the Lambs, Zootopia, Inside Out, Toy Story 4, WALL·E, Ratatouille, Joker, Up, Jojo Rabbit, The God Father, Finding Nemo,... Còn nhiều lắm, phim nào cũng đỉnh không xem hơn phí.

Trả lời

Nhiều lắm. Sương sương list phim đã xem trong note của mình The Lord of the Rings: The Return of the King, Forrest Gump, Titanic, Parasite, Spirited Away , La La Land, Life Of Pi, Inception, Avatar, The Lion King, Better Days, Call Me by Your Name, Coco, Slumdog Millionaire, Brokeback Mountain, The Silence of the Lambs, Zootopia, Inside Out, Toy Story 4, WALL·E, Ratatouille, Joker, Up, Jojo Rabbit, The God Father, Finding Nemo,... Còn nhiều lắm, phim nào cũng đỉnh không xem hơn phí.