Điểm Giáo dục công dân thấp có ĐỒNG NGHĨA với một nhân cách tồi?

  1. Văn hóa

  2. Giáo dục

Ngoại trừ những người làm bài thi qua loa cho vui thì những người đạt điểm GDCD thấp có đồng nghĩa với nhân cách tồi???

Từ khóa: 

giáo dục công dân

,

nhân cách

,

văn hóa

,

giáo dục

Điểm GDCD thấp đồng nghĩa người giáo viên dạy môn đó ko truyền được cảm hứng và lý do vì sao người học cần học những thứ này. Nên xem lại người dạy chứ ko hẳn chỉ là người học.

"Tồi" trong Nhân cách tồi được bạn định nghĩa như thế nào nhỉ?

Trả lời

Điểm GDCD thấp đồng nghĩa người giáo viên dạy môn đó ko truyền được cảm hứng và lý do vì sao người học cần học những thứ này. Nên xem lại người dạy chứ ko hẳn chỉ là người học.

"Tồi" trong Nhân cách tồi được bạn định nghĩa như thế nào nhỉ?

Công dân tui thì cuối kì đc 6,5