Phim ngắn nào của Nhật Bản bạn thích xem nhất?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Ngẫm lại mới thấy mình chưa xem phim ngắn nào của Nhật cả, toàn xem phim dài thôi 🤔

Trả lời

Ngẫm lại mới thấy mình chưa xem phim ngắn nào của Nhật cả, toàn xem phim dài thôi 🤔