Bạn đang tự hào nhất với cuốn sách nào mà bản thân sở hữu?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Với mình là cuốn Zorba con người hoan lạc vì giờ sách không tái bản nữa :)

https://cdn.noron.vn/2021/09/15/m1tbfnq-1631674402.jpg
Trả lời

Với mình là cuốn Zorba con người hoan lạc vì giờ sách không tái bản nữa :)

https://cdn.noron.vn/2021/09/15/m1tbfnq-1631674402.jpg

Trí tuệ của hiền triết Đông phương đều gói gọn hết trong tuyệt tác này:

https://cdn.noron.vn/2021/09/16/co-hoc-tinh-hoa-nha-nam-1631757564.jpg