Có bao giờ bạn muốn làm đúng theo luật mà bị bảo là cứng nhắc không ạ. Ví dụ như không chịu bỏ phiếu bầu cử dùm người nhà...?

  1. Luật pháp

Từ khóa: 

luật pháp

Có chứ bạn, nhiều là đằng khác. Mình nghĩ do tâm lý mọi người nghĩ rằng đó là những việc nhỏ và có thể lách được, không gây ra hậu quả nghiêm trọng nên mới hành xử như thế. Có thể hiện tại đúng là việc làm đó không gây tổn hại gì nhưng nếu nó trở thành thói quen thì sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý và hành động của mỗi người đối với pháp luật, ví dụ như xem nhẹ, tìm cách lách luật khiến cho luật pháp không còn tính bắt buộc nữa.

Trả lời

Có chứ bạn, nhiều là đằng khác. Mình nghĩ do tâm lý mọi người nghĩ rằng đó là những việc nhỏ và có thể lách được, không gây ra hậu quả nghiêm trọng nên mới hành xử như thế. Có thể hiện tại đúng là việc làm đó không gây tổn hại gì nhưng nếu nó trở thành thói quen thì sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý và hành động của mỗi người đối với pháp luật, ví dụ như xem nhẹ, tìm cách lách luật khiến cho luật pháp không còn tính bắt buộc nữa.