1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Bán đồ ăn tự làm qua Facebook, tôi có phải đóng thuế?

Bán đồ ăn tự làm qua Facebook, tôi có phải đóng thuế?

Từ khóa: kinh doanh online, bán hàng trên facebook, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Câu trả lời là CÓ.

Nguyên tắc thì mọi hoạt động mang lại lợi nhuận đều phải đóng thuế thu nhập. Vẫn theo nguyên tắc thì bạn phải đóng thuế trên lợi nhuận, nhưng vì lợi nhuận khó tính toán nên người ta mới phải đóng trên doanh thu, sau đó được khấu trừ trên hóa đơn (tức là hoàn thuế trên chi phí).

Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho những người bán hàng rong luôn. Nhưng vì lỗ hổng luật pháp nên hầu hết là không đóng thuế.

Do đó, nếu bạn bán cho bạn bè có lợi nhuận mà không đóng thuế, có nghĩa là bạn đang trốn thuế, và nếu Nhà nước truy ra được, họ có thể phạt. Vấn đề là: NẾU họ truy ra được. Những người trốn, họ sẽ tìm cách để che giấu.

Ở đây có một vấn đề về giải trình. Nếu bạn giấu, và Nhà nước không có dữ liệu từ Facebook, họ sẽ không biết được, hoặc tốn rất nhiều thời gian để điều tra (nếu 1 công an mất 1 tháng để điều tra 1-2 người, thì với 500.000 người công an sẽ chịu thua). Do không thể ép người ta tự nguyện khai báo, nên họ mới yêu cầu Facebook hợp tác, cung cấp dữ liệu trò chuyện cho họ phân tích.

Tóm lại, bạn bán cho bạn bè người thân đi nữa mà không đóng thuế thì bạn tự chịu rủi ro nhé.

Trả lời

Câu trả lời là CÓ.

Nguyên tắc thì mọi hoạt động mang lại lợi nhuận đều phải đóng thuế thu nhập. Vẫn theo nguyên tắc thì bạn phải đóng thuế trên lợi nhuận, nhưng vì lợi nhuận khó tính toán nên người ta mới phải đóng trên doanh thu, sau đó được khấu trừ trên hóa đơn (tức là hoàn thuế trên chi phí).

Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho những người bán hàng rong luôn. Nhưng vì lỗ hổng luật pháp nên hầu hết là không đóng thuế.

Do đó, nếu bạn bán cho bạn bè có lợi nhuận mà không đóng thuế, có nghĩa là bạn đang trốn thuế, và nếu Nhà nước truy ra được, họ có thể phạt. Vấn đề là: NẾU họ truy ra được. Những người trốn, họ sẽ tìm cách để che giấu.

Ở đây có một vấn đề về giải trình. Nếu bạn giấu, và Nhà nước không có dữ liệu từ Facebook, họ sẽ không biết được, hoặc tốn rất nhiều thời gian để điều tra (nếu 1 công an mất 1 tháng để điều tra 1-2 người, thì với 500.000 người công an sẽ chịu thua). Do không thể ép người ta tự nguyện khai báo, nên họ mới yêu cầu Facebook hợp tác, cung cấp dữ liệu trò chuyện cho họ phân tích.

Tóm lại, bạn bán cho bạn bè người thân đi nữa mà không đóng thuế thì bạn tự chịu rủi ro nhé.

Thu nhập trên 100 triệu mới đóng thuế. Nhưng mà hiện tại đội ngũ thu thuế của nhà nước không thể quản lý hết dòng tiền ngân hàng được, nên việc truy thu thuế của bạn là rất khó. 
Nếu bạn dùng tiền mặt thì bó tay luôn. 

Như hiện tại mình thấy chưa ai thu phí bán hàng online trên Facebook.