1. Kiến thức chung

Một người có khuyết điểm trong giọng nói có nên theo ngành truyền thông khi phần lớn công việc đều liên quan đến việc giao tiếp?

Những người có khuyết điểm về giọng nói thường có xu hướng ít nói, khép mình và hướng nội. Có người cho rằng, người hướng nội cũng khá mạnh trong việc làm việc độc lập hay hiểu insight khách hàng,... nhưng làm trong nhành truyền thông, quanh quẩn mãi chẳng phải là hoài dậm chân tại chỗ hay sao?

Từ khóa: kiến thức chung

Ý tưởng dù rất hay nhưng nếu không biết hoặc truyền đạt không đúng cách cũng mất đi đôi phần giá trị.

Cách truyền đạt thông tin sẽ quyết định việc giao tiếp thành công hay thất bại. 

Đối thoại là một hình thức giao tiếp cơ bản nhất. Diễn đạt mạch lạc, gãy gọn, phong cách tự tin cùng đĩnh đạc luôn là những yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Nếu bạn khiếm khuyết về giọng nói thì rất khó để thông đạt, đặc biệt trong lĩnh vực thuyết trình.

Còn truyền thông không hẳn đã là phải thuyết trình! Bạn giỏi về markting online, đồ hòa, viết lách .... cũng là một ngách của truyền thông nên đừng vội nản nhé!

Trả lời

Ý tưởng dù rất hay nhưng nếu không biết hoặc truyền đạt không đúng cách cũng mất đi đôi phần giá trị.

Cách truyền đạt thông tin sẽ quyết định việc giao tiếp thành công hay thất bại. 

Đối thoại là một hình thức giao tiếp cơ bản nhất. Diễn đạt mạch lạc, gãy gọn, phong cách tự tin cùng đĩnh đạc luôn là những yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Nếu bạn khiếm khuyết về giọng nói thì rất khó để thông đạt, đặc biệt trong lĩnh vực thuyết trình.

Còn truyền thông không hẳn đã là phải thuyết trình! Bạn giỏi về markting online, đồ hòa, viết lách .... cũng là một ngách của truyền thông nên đừng vội nản nhé!

Trừ một số ít ngành thuộc mảng content hoặc tech thì trong MKT đúng là giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng. Mình nghĩ là không nên chút nào.