Bạn dự đoán quan hệ Trung-Việt trong tương lai gần sẽ tiến triển như thế nào?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Từ khóa: 

quan hệ trung việt

,

dự đoán

,

tương lai

,

tin tức

,

xã hội

mình nghĩ là trong tương lai gần vẫn chưa có gì xảy ra đâu

Trả lời

mình nghĩ là trong tương lai gần vẫn chưa có gì xảy ra đâu