Bạn muốn ai trở thành BGK Rap Việt mùa 2?

  1. Nghệ thuật

Thú thực là mình thấy dàn BGK Rap Việt mùa 1 rất đỉnh rồi, nên hy vọng mọi người đều góp mặt trong mùa 2. Không biết ý kiến các bạn thì thế nào?

Từ khóa: 

nghệ thuật

Snoop Dogg
Trả lời
Snoop Dogg