Có cuốn tiểu thuyết, truyện nào dạy cho bạn bài học cuộc sống sâu sắc hơn cả mấy sách self-help không?

  1. Sách

Đôi khi mình thấy những bài học rút ra từ những câu chuyện lại dễ thấm nhuần và sâu sắc hơn là những bài giảng trực tiếp từ sách self-help

Từ khóa: 

sách

,

tiểu thuyết

,

self-help

,

sách

Chưa đến 30 tuổi thì hãy đọc "Thép đã tôi thế đấy".

Trả lời

Chưa đến 30 tuổi thì hãy đọc "Thép đã tôi thế đấy".

Truyện tranh Diamond Life của Fujiwara Akira

Học về cuộc sống thì ra ngoài cuộc sống mà học, văn vở cho lắm vào toàn nói làm nhảm