Tại sao trời lạnh lại thèm ăn và ăn ngon miệng hơn?

  1. Tâm lý học

Tại sao lại thế hả mọi người? Mùa đông mình không thể nào giảm cân huhu

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình nghĩ do con người là động vật đẳng nhiệt. Nên cần phải "đốt nhiên liệu" để giữ thân nhiệt được ổn định. Trời lạnh, cơ thể mất nhiệt nhanh hơn, nên cơ thể cần "đốt" nhiều hơn.
Nhiên liệu, ở đây chính là 3 loại chất dinh dưỡng chính: Đạm, đường, béo. Cơ thể đốt nhiều hơn nghĩa là cần nạp nhiều chất dinh dưỡng hơn, mà nạp chất dinh dưỡng chính là ăn vậy.
Trả lời
Mình nghĩ do con người là động vật đẳng nhiệt. Nên cần phải "đốt nhiên liệu" để giữ thân nhiệt được ổn định. Trời lạnh, cơ thể mất nhiệt nhanh hơn, nên cơ thể cần "đốt" nhiều hơn.
Nhiên liệu, ở đây chính là 3 loại chất dinh dưỡng chính: Đạm, đường, béo. Cơ thể đốt nhiều hơn nghĩa là cần nạp nhiều chất dinh dưỡng hơn, mà nạp chất dinh dưỡng chính là ăn vậy.