Bạn muốn là người đứng cuối trong tập thể những người giỏi hay là người đứng đầu trong tập thể những người kém?

https://cdn.noron.vn/2021/12/18/53250317299621620-1639802536_1024.jpg
Từ khóa: tập thể, kém, giỏi, Hỏi xoáy Đáp hay, Tâm sự cuộc sống

Khi bạn đã quá giỏi rồi thì bạn sẽ phải tìm 1 mục tiêu mới để hướng đến thôi, nếu bạn không làm vậy thì vĩnh viễn bạn sẽ bị thụt lùi, rồi 1 lúc nào đó bạn sẽ lại đứng cuối trong 1 tập thể những người kém, vì khi đó những người kém hơn bạn sẽ vượt mặt bạn :)) Trước khi bạn đến với các mục tiêu mới thì bạn luôn đứng nhất trong 1 tập thể toàn những người kém hơn bạn, khi bạn đến với những mục tiêu mới thì khi đó bạn sẽ đứng cuối trong hàng ngũ những người giỏi :))

Khi bạn đã đứng 1 nhất thì sẽ luôn có những người hạng 2, hạng 3, hạng 4 và những thứ hạng sau sẽ cố gắng để vượt lên trên bạn và những người khác, bạn không chuyển sang mục tiêu mới thì sớm muộn gì cũng sẽ bị họ vượt qua mặt. Khi họ đã vượt qua rồi thì họ sẽ cố gắng thêm nữa để bỏ xa bạn hơn. Khi đó bạn sẽ trở thành 1 kẻ thất bại toàn tập. Mình thà đứng chót trong tập thể người giỏi để cố gắng đi tiếp, còn hơn đứng nhất trong 1 tập thể người kém mà không có lý do gì để cố gắng đi tiếp

Trả lời

Khi bạn đã quá giỏi rồi thì bạn sẽ phải tìm 1 mục tiêu mới để hướng đến thôi, nếu bạn không làm vậy thì vĩnh viễn bạn sẽ bị thụt lùi, rồi 1 lúc nào đó bạn sẽ lại đứng cuối trong 1 tập thể những người kém, vì khi đó những người kém hơn bạn sẽ vượt mặt bạn :)) Trước khi bạn đến với các mục tiêu mới thì bạn luôn đứng nhất trong 1 tập thể toàn những người kém hơn bạn, khi bạn đến với những mục tiêu mới thì khi đó bạn sẽ đứng cuối trong hàng ngũ những người giỏi :))

Khi bạn đã đứng 1 nhất thì sẽ luôn có những người hạng 2, hạng 3, hạng 4 và những thứ hạng sau sẽ cố gắng để vượt lên trên bạn và những người khác, bạn không chuyển sang mục tiêu mới thì sớm muộn gì cũng sẽ bị họ vượt qua mặt. Khi họ đã vượt qua rồi thì họ sẽ cố gắng thêm nữa để bỏ xa bạn hơn. Khi đó bạn sẽ trở thành 1 kẻ thất bại toàn tập. Mình thà đứng chót trong tập thể người giỏi để cố gắng đi tiếp, còn hơn đứng nhất trong 1 tập thể người kém mà không có lý do gì để cố gắng đi tiếp

Mình thì mình sẽ chọn đứng cuối trong tập thể các người giỏi vì mình cảm thấy mình không giỏi mọi việc ở một số mặt.

Đứng trên vạn vật luôn là mơ ước của mọi con vật