Bạn nghĩ bạn bao nhiêu tuổi nếu không biết tuổi thật của bạn?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Thinking Hub

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

thinking hub

Câu này không thể tự trả lời được. Vì tự trả lời ai cũng muốn mình trẻ hơn, nhất là con gái. Vậy nên, mình muốn hỏi, mọi người nghĩ mình bao nhiêu tủi zợ🤔

Trả lời

Câu này không thể tự trả lời được. Vì tự trả lời ai cũng muốn mình trẻ hơn, nhất là con gái. Vậy nên, mình muốn hỏi, mọi người nghĩ mình bao nhiêu tủi zợ🤔

Cứ tưởng 18 không à:)))