Tại sao đa số đồng phục của học sinh đều là màu trắng?

  1. Giáo dục

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đồng phục

,

giáo dục

,

hỏi xoáy đáp hay

Theo mình thì màu trắng là màu rất đẹp, thể hiện sự trong sáng của học sinh và sự bình đẳng, không phân biệt bạn là người giàu hay nghèo, không phân biệt bạn là người da màu hay da trắng. Hơn nữa, màu trắng có thể phù hợp với mọi người, dễ dàng phối đồ nếu bạn không phải là "con người của thời trang". Ngoài ra thì ánh sáng trắng giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn so với các màu sắc khác. :))) (Quan điểm cá nhân)

Trả lời

Theo mình thì màu trắng là màu rất đẹp, thể hiện sự trong sáng của học sinh và sự bình đẳng, không phân biệt bạn là người giàu hay nghèo, không phân biệt bạn là người da màu hay da trắng. Hơn nữa, màu trắng có thể phù hợp với mọi người, dễ dàng phối đồ nếu bạn không phải là "con người của thời trang". Ngoài ra thì ánh sáng trắng giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn so với các màu sắc khác. :))) (Quan điểm cá nhân)