1. Phong cách sống

Bạn nghĩ bản thân mình đã thực sự “ Trưởng Thành” chưa?

Từ khóa: Phong cách sống

Chưa =)).

Vẫn ham vui, vui đâu chầu đấy, ko thích ổn định.

Ah đôi khi còn hành xử như thằng trẩu tre, não tàn, ngáo ngơ =)).

Trả lời

Chưa =)).

Vẫn ham vui, vui đâu chầu đấy, ko thích ổn định.

Ah đôi khi còn hành xử như thằng trẩu tre, não tàn, ngáo ngơ =)).

"Trưởng thành" đối với bạn là như thế nào? bạn có thể giải thích rõ hơn không?

Bạn sẽ trả lời được nếu mình định nghĩa "trưởng thành" một cách rõ ràng.