1. Văn hóa

Bạn nghĩ gì về câu "dụng nhân như thể dụng mộc"?

Hôm nay mình mới được nghe câu này, và anh bạn mình nói triết lý dụng người, quản lý nhân viên có thể từ đây mà ra. Mình ngẫm nghĩ và mong mọi người có thể chia sẻ thêm góc nhìn.

Từ khóa: thành ngữ, Văn hóa

Dụng quân như thể dụng mộc.

Lim gỗ cứng chắc, mối ăn ko thủng làm cột nhà kê trên đá tán thì tốt nhưng đem dựng cột chòi vịt, cắm xuống đất ẩm thời gian thì mục.

Cũng như trên sa trường, 2 bên đánh nhau giữa đồng bằng mà tướng cứ thúc bộ binh lên đưa ngực cho đại liên rỉa thì là tướng "nướng" quân. 

Người thợ mộc giỏi là ng biết chọn đúng loại gỗ cho đúng thứ cần.

Tướng biết quân mình mạnh yếu ở đâu, tương quan với địch thế nào mà ra chiến thuật phù hợp.

Chung quy thì ng thợ mộc làm ra đồ phù hợp cho việc sử dụng cũng như tướng quân đánh là để thắng trận thì việc dụng thế nào ko quan trọng, kể cả nghịch lý, ko theo khuôn khổ, đi ngược binh pháp cũng đc. Miễn kết quả như ý.

Rộng ra, ngày nay doanh nghiệp cũng vậy. Sếp giỏi là sếp biết nhân viên của mình đến đâu, công việc tính chất như thế nào, hoàn cảnh ra sao mà bố trí cho hợp lý đúng người đúng việc. Xếp con trâu đi cày ruộng còn con khỉ đi diễn trò, thì công việc thuận lợi, ngc lại thì bế tắt. Bố trí nhân viên điềm đạm, kỹ tính thì để pha trà cho nhân viên ranh mãnh, mồm mép đi tiếp khách đó là sếp có IQ cao. Nhưng đối tác lại là ng có tuổi, có kinh nghiệm thì bố trí ông mồm mép pha trà anh điềm đạm tiếp khách. Sếp có IQ vô cực! 🤣🤣

Trả lời

Dụng quân như thể dụng mộc.

Lim gỗ cứng chắc, mối ăn ko thủng làm cột nhà kê trên đá tán thì tốt nhưng đem dựng cột chòi vịt, cắm xuống đất ẩm thời gian thì mục.

Cũng như trên sa trường, 2 bên đánh nhau giữa đồng bằng mà tướng cứ thúc bộ binh lên đưa ngực cho đại liên rỉa thì là tướng "nướng" quân. 

Người thợ mộc giỏi là ng biết chọn đúng loại gỗ cho đúng thứ cần.

Tướng biết quân mình mạnh yếu ở đâu, tương quan với địch thế nào mà ra chiến thuật phù hợp.

Chung quy thì ng thợ mộc làm ra đồ phù hợp cho việc sử dụng cũng như tướng quân đánh là để thắng trận thì việc dụng thế nào ko quan trọng, kể cả nghịch lý, ko theo khuôn khổ, đi ngược binh pháp cũng đc. Miễn kết quả như ý.

Rộng ra, ngày nay doanh nghiệp cũng vậy. Sếp giỏi là sếp biết nhân viên của mình đến đâu, công việc tính chất như thế nào, hoàn cảnh ra sao mà bố trí cho hợp lý đúng người đúng việc. Xếp con trâu đi cày ruộng còn con khỉ đi diễn trò, thì công việc thuận lợi, ngc lại thì bế tắt. Bố trí nhân viên điềm đạm, kỹ tính thì để pha trà cho nhân viên ranh mãnh, mồm mép đi tiếp khách đó là sếp có IQ cao. Nhưng đối tác lại là ng có tuổi, có kinh nghiệm thì bố trí ông mồm mép pha trà anh điềm đạm tiếp khách. Sếp có IQ vô cực! 🤣🤣