Bạn nghĩ gì về kế hoạch xây dựng Space Force (hạm đội phi thuyền quân sự) của Donald Trump?

  1. Tin Tức

Vào tháng 3/2018, ông Trump tuyên bố sẽ cân nhắc kế hoạch xây dựng Space Force, và cũng nói là đối với chính quyền Mỹ thì vũ trụ (space) cũng là 1 lĩnh vực chiến tranh quân sự (war-fighting domain) và rằng con người cần Space Force để đề phòng gặp phải kẻ thù.

Như vậy ý ổng là chúng ta đang xây dựng quân đội không gian để tự vệ khỏi người ngoài hành tinh sao!? Mọi người nghĩ thế nào về vụ này? 

https://www.youtube.com/watch?v=6lrJhatw3K4&t=1s

Từ khóa: 

space

,

donald trump

,

war-fighting domain

,

space force

,

tin tức

Chém gió thôi, Mỹ còn đang bận chạy đua vũ trang với Tàu/ Nga, tiền đâu ra mà đầu tư vào mấy hạng mục đấy. Hiện tại phóng vệ tinh còn toàn thuê tên lửa đẩy của đội Nga với SpaceX.

Trả lời

Chém gió thôi, Mỹ còn đang bận chạy đua vũ trang với Tàu/ Nga, tiền đâu ra mà đầu tư vào mấy hạng mục đấy. Hiện tại phóng vệ tinh còn toàn thuê tên lửa đẩy của đội Nga với SpaceX.