Bạn nghĩ gì về việc chọn lựa làm giáo viên hiện nay?

  1. Giáo dục

- Trong hoàn cảnh thời sự về sự bức bối của giáo dục hiện nay, không chỉ là việc gian lận thi cử 2018, còn là việc giáo viên dâm ô, ấu dấm... Với học sinh, hay các cô, các thầy đánh các em nhỏ.

Các bạn nghĩ như thế nào?

Từ khóa: 

giáo dục

nếu bạn muốn làm giáo viên thì xin hãy cứ tiếp tục, bởi đó chỉ là mặt xấu tạm thời thôi và biết đâu sau nay bạn sẽ là người thay đổi nó.

Trả lời

nếu bạn muốn làm giáo viên thì xin hãy cứ tiếp tục, bởi đó chỉ là mặt xấu tạm thời thôi và biết đâu sau nay bạn sẽ là người thay đổi nó.

Nó ảnh hưởng xấu khá nhiều đến hình ảnh người giáo viên ngày nay. ''Có người thầy mình còn nói ra đường người ta hỏi làm nghề gì thì chắc trả lời làm lao công quá :(( ''Thực sự khá buồn, nếu yêu nghề thì cứ chọn bởi vì giáo dục còn rất nhiều nhà giáo tận tâm, tận tụy với học sinh mà ❤