1. Kỹ năng mềm

Bạn nghĩ nên nhìn nhận một con người như thế nào?

Có rất nhiều người hay quy chụp một số khái niệm để nói về một người

Xâm mình --> hư, quậy

Ít nói --> Chảnh

Nhưng thực ra người xâm mình chỉ vì nghệ thuật, họ có thể là Luật sư. Người ít nói chỉ vì họ ngại giao tiếp mà thôi.

Từ khóa: phong cách sống, văn hóa, tâm lý, phát triển bản thân, kỹ năng mềm

Cái nhìn thuộc về quan điểm cá nhân của mỗi người chỉ biết 1 điều rằng không có ai làm vừa lòng hết mọi người được, được lòng người này sẽ mất lòng người kia. Góc nhìn của mỗi cá nhân là khác nhau. Ngày nay, nhiều vấn đề nhìn nhận nhiều khi do ảnh hưởng 1 phần ở số đông, sự hô hào, truyền thông,...

Ví dụ nha:

Xăm hình --> quậy nhưng sẽ người thích --> cá tính, phong cách

ít nói --> chảnh, khó chịu, lầm lì nhưng người thích ---> nội tâm

nói nhiều -->nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách  nhưng người thích --> hoạt bát, năng động

Và còn nhiều lắm. Thật ra, trước khi nhìn nhận hay thành kiến về một vấn đề ai đó thì nên thử nhìn lại bản thân mình xem điều gì được và chưa được. Không ai là hoàn hảo hết và vì không hoàn hảo nên đừng áp đặt cách nhìn của một ai đó lên người khác.

Trả lời

Cái nhìn thuộc về quan điểm cá nhân của mỗi người chỉ biết 1 điều rằng không có ai làm vừa lòng hết mọi người được, được lòng người này sẽ mất lòng người kia. Góc nhìn của mỗi cá nhân là khác nhau. Ngày nay, nhiều vấn đề nhìn nhận nhiều khi do ảnh hưởng 1 phần ở số đông, sự hô hào, truyền thông,...

Ví dụ nha:

Xăm hình --> quậy nhưng sẽ người thích --> cá tính, phong cách

ít nói --> chảnh, khó chịu, lầm lì nhưng người thích ---> nội tâm

nói nhiều -->nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách  nhưng người thích --> hoạt bát, năng động

Và còn nhiều lắm. Thật ra, trước khi nhìn nhận hay thành kiến về một vấn đề ai đó thì nên thử nhìn lại bản thân mình xem điều gì được và chưa được. Không ai là hoàn hảo hết và vì không hoàn hảo nên đừng áp đặt cách nhìn của một ai đó lên người khác.

Góc này là một kiểu phán xét, mang theo định kiến.

Khi làm việc, tiếp xúc với người khác, hạn chế kiểu áp đặt những định kiến từ những quan sát bên ngoài; điều đó sẽ dễ khiến bạn 1 chiều và bỏ lỡ cơ hội , nhìn thấy và học hỏi những điều tốt đẹp từ người khác.

Khi nhìn nhận 1 con người, đừng chủ quan, đừng phán xét từ bề ngoài; đừng mang theo định kiến chủ quan. Hãy mở lòng ra, hãy quan sát và đặt mình vào vị trí của người đó để có thể chia sẻ, có thêm góc nhìn.

Về cơ bản, trong ít nhất 1-2 lần gặp đầu tiên mình sẽ ko có kết luận gì hết; nếu đó là người lạ , nếu cách hành xử của họ chưa phù hợp thì bỏ ra khỏi đầu. Nếu họ là những người sau này mình sẽ tiếp xúc, làm việc, trao đổi thường xuyên thì lúc đầu hãy mở lòng mình ra, hãy tìm những điểm tốt đẹp của họ để nhìn nhận trc & những thứ khác thì thời gian sẽ giúp bạn trả lời.