Bạn nghĩ nghề nghiệp nào nên nhận được nhiều sự tôn trọng hơn?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Mình nghĩ là những người lao công, không có họ làm những công việc nặng nhọc ấy thì ko tưởng tượng đc cuộc sống chúng ta sẽ như thế nào. Ngoài ra bạn còn thấy có nghề nghiệp gì cũng nên được tôn trọng nhiều hơn ko?

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

Mình cản thấy nghề nghiệp nào cũng đáng được tôn trọng như nhau hết. Quan trọng là mọi người có ý thức được cần tôn trọng nghề nghiệp của người khác hay không thôi.
Trả lời
Mình cản thấy nghề nghiệp nào cũng đáng được tôn trọng như nhau hết. Quan trọng là mọi người có ý thức được cần tôn trọng nghề nghiệp của người khác hay không thôi.