Bạn nghĩ rằng sự may mắn và kỹ năng thì cái nào quan trọng hơn?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

sự may mắn

,

kĩ năng

,

kỹ năng mềm

May mắn như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. Nên may mắn là thứ ta ko thể nắm đc.

Ngược lại, kỹ năng là thứ ta hoàn toàn có thể nắm bắt và xác định đc.

Nên kỹ năng là thứ quan trọng nhất. May mắn chỉ là thứ song hành.

Nếu ko tin bạn có thể thử làm 1 bài thi trắc nghiệm. Có học sinh yếu nào dựa vào may mắn mà "tréo lụi" đc 10 điểm. Chỉ có học sinh giỏi, học bài kỹ mới tréo đc 10 điểm thôi.

Trả lời

May mắn như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. Nên may mắn là thứ ta ko thể nắm đc.

Ngược lại, kỹ năng là thứ ta hoàn toàn có thể nắm bắt và xác định đc.

Nên kỹ năng là thứ quan trọng nhất. May mắn chỉ là thứ song hành.

Nếu ko tin bạn có thể thử làm 1 bài thi trắc nghiệm. Có học sinh yếu nào dựa vào may mắn mà "tréo lụi" đc 10 điểm. Chỉ có học sinh giỏi, học bài kỹ mới tréo đc 10 điểm thôi.

Muốn trúng vé số thì việc may mắn đầu tiên bạn cần là có tiền mua vé và biết cách mua vé, biết nhìn số biết giữ vé soi số trúng.hi