1. Kỹ năng mềm

Bạn nghĩ sao về các diễn giả truyền cảm hứng ở VN hiện nay?

Mình là một người khá thích nghe những chia sẻ của các diễn giả để lắng nghe những câu chuyện của họ, cũng như những quan điểm về những vấn đề trong cuộc sống. Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay, điều này lại có vẻ không có được nhiều sự đón nhận, là do tính cách, con người VN hay do các diễn giả đó chưa thật sự truyền cảm hứng?

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Thường thì những gì máy ông diễn giả nói mang tính lập lại, chung chung mơ hồ nó tác động đến cảm giác nhất thời là chính, không giải quyết được vấn đề trực tiếp chỉ chia sẻ lại thông tin có trong sách cha giàu cha nghèo, nghĩ giàu làm giàu, tư duy triệu phú,... Hầu hết là sách phát triển bản thân.

Mình nghĩ muốn học gì phải kiếm người đã có được cái mình muốn mà nghe, thầy có thầy thật thầy giả, những người đi dậy làm giàu mình thấy chả có ai tự thân giàu bao giờ mà toàn giàu nhờ tiền học viên.

Trả lời

Thường thì những gì máy ông diễn giả nói mang tính lập lại, chung chung mơ hồ nó tác động đến cảm giác nhất thời là chính, không giải quyết được vấn đề trực tiếp chỉ chia sẻ lại thông tin có trong sách cha giàu cha nghèo, nghĩ giàu làm giàu, tư duy triệu phú,... Hầu hết là sách phát triển bản thân.

Mình nghĩ muốn học gì phải kiếm người đã có được cái mình muốn mà nghe, thầy có thầy thật thầy giả, những người đi dậy làm giàu mình thấy chả có ai tự thân giàu bao giờ mà toàn giàu nhờ tiền học viên.

Vấn đề là họ nói cái gì, họ đưa tới thông điệp gì chứ không phải mọi người anti đâu bạn ạ. Ví dụ có những bài của thầy Lê Thẩm Dương cũng hay, cũng thú vị ngược lại có những bài lại không hay, không phù hợp với người nghe.

Khi ai đó đủ trí tuệ, đủ thông thái, tự dưng thu hút được mọi người về mình thôi (ví dụ bài chia sẻ của a Vượng bên Viettel đến bây giờ vẫn có nhiều người tìm và nghe).

Diễn giả Việt Nam phần toàn bắt chước nước ngoài. Xã hội Việt Nam thì không phù hợp các vấn đề đưa ra. Truyền cảm hứng của các diễn giả cũng chỉ mang tinh tức thời. Quan điểm cũng chỉ là khái quát không biết áp dụng đường nào, vì mỗi người một kiểu mà. Nghe thì hấp dẫn đã tai sướng mắt chứ chả làm đc gì.

Mình thích thầy Thích Nhất Hạnh giảng pháp hơn là nghe mấy ông diễn giả bây giờ.

Các diễn giả ít nhất họ cũng tác động phần nào tới tư duy đổi mới của mọi người,còn để làm được gì đó thì cần phải dựa vào khả năng của từng cá nhân, tỷ lệ cá nhân mù chữ cao thì khu vực đó kém phát triển là điều đương nhiên rùi
Tuy nhiên nghề nào cũng có các con sâu,hi