Bạn nghĩ sao về Clip này Tôi thấy đúng 100%?

  1. Tâm linh

Click n see, thinking...

Từ khóa: 

tâm linh

Mình thấy đó chỉ là giả thuyết và mình thấy nó ... không đáng tin cho lắm á :V

Trả lời

Mình thấy đó chỉ là giả thuyết và mình thấy nó ... không đáng tin cho lắm á :V

Kênh này nhiều video hay phết.

Vì sao bạn thấy đúng 100%