Bạn nghĩ sao về đoạn email tuyển dụng này?

  1. Marketing

Cộng đồng UI/UX designer đang xôn xao vì loạt mail tuyển dụng từ một công ty với văn phong như dưới đây.
Nội dung này được copy & paste để gửi cho khá nhiều ứng viên của cộng đồng.
Bạn nghĩ sao về văn phong tuyển dụng thế này? 
Nó làm bạn thích thú, ấn tượng hay cảm thấy cợt nhả, thiếu chuyên nghiệp?
Cùng cho ý kiến nhé.
Từ khóa: 

marketing

Đọc xong email này nếu là ứng viên mình thấy hơi hoang mang

  • Nếu mục đích là truyền thông cho công ty thì bạn đó làm được rồi đó, mình sẽ nhớ tên công ty đó lâu lâu nếu mình nhận được email này
  • Với văn phong này mình hoang mang nếu một này đẹp trời HR sẽ gửi email: dự án dừng lại rồi công ty không cần bạn nữa, cảm ơn bạn có thời gian vui vẻ với công ty

Nhìn chung là thấy lạ, thiếu nghiêm túc, hoang mang không có sự tin tưởng cao

Trả lời

Đọc xong email này nếu là ứng viên mình thấy hơi hoang mang

  • Nếu mục đích là truyền thông cho công ty thì bạn đó làm được rồi đó, mình sẽ nhớ tên công ty đó lâu lâu nếu mình nhận được email này
  • Với văn phong này mình hoang mang nếu một này đẹp trời HR sẽ gửi email: dự án dừng lại rồi công ty không cần bạn nữa, cảm ơn bạn có thời gian vui vẻ với công ty

Nhìn chung là thấy lạ, thiếu nghiêm túc, hoang mang không có sự tin tưởng cao

Mình dùng đth nên ko đọc đc ...